Erbjudande / Offer

Konsultverksamhet och utbildning inom innovation och industriell utveckling. Ett särskilt fokus på klusterutveckling och organisationsutveckling i triple helix miljö. Öppen för kortsiktiga och interimistiska uppdrag.

Consulting and training in innovation and industrial development. A special focus on clustering and organisational development in the triple helix environment. Open for short term and interim engagement.